AMPHIBIOUS RECONNAISSANCE

AMPHIBIOUS RECONNAISSANCE
مركبة استطلاع برمانية

English-Arabic military dictionary. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • amphibious reconnaissance — jūrų desanto žvalgyba statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Mažų jūrų desanto padalinių išlaipinimas, dažniausiai slaptas, kurio tikslas – gauti informaciją. Įvykdžius užduotį, pagal išankstinį planą atsitraukiama. atitikmenys: angl. amphibious… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • amphibious reconnaissance unit — A unit organized, equipped, and trained to conduct and support amphibious reconnaissance missions. An amphibious reconnaissance unit is made up of a number of amphibious reconnaissance teams …   Military dictionary

 • amphibious reconnaissance — An amphibious landing conducted by minor elements, normally involving stealth rather than force of arms, for the purpose of securing information, and usually followed by a planned withdrawal …   Military dictionary

 • United States Marine Corps Amphibious Reconnaissance Battalion — Infobox Military Unit unit name= Marine Amphibious Reconnaissance caption= dates= January 7, 1943 June 19, 1957 country= United States allegiance=War Department, Department of the Navy branch= USMC type= Special Operations role= Amphibious… …   Wikipedia

 • Amphibious warfare — is the utilization of naval firepower, logistics and strategy to project military power ashore. In previous eras it stood as the primary method of delivering troops to non contiguous enemy held terrain. In this modern era amphibious warfare… …   Wikipedia

 • Reconnaissance — This article is about military reconnaissance. For other uses of reconnaissance, see Reconnaissance (disambiguation). For monitoring activity over a period, see surveillance. For civilian usages, such as civil and geodetic engineering, see land… …   Wikipedia

 • Amphibious Commandos Group — Stanley, 2 April 1982: Amphibious Commandos disarm Royal Marines of Naval Party 8901. The Amphibious Commandos Group (Spanish: Agrupación de Comandos Anfibios, APCA) is a special operations force of the Argentine Marine Corps, trained to perform… …   Wikipedia

 • reconnaissance amphibie — jūrų desanto žvalgyba statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Mažų jūrų desanto padalinių išlaipinimas, dažniausiai slaptas, kurio tikslas – gauti informaciją. Įvykdžius užduotį, pagal išankstinį planą atsitraukiama. atitikmenys: angl. amphibious… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • Amphibious vehicle — An amphibious vehicle (or simply amphibian), is a vehicle or craft, that is a means of transport, viable on land as well as on water just like an amphibian.This definition applies equally to any land and water transport, small or large, powered… …   Wikipedia

 • United States Marine Air-Ground Task Force Reconnaissance — See also: United States Marine Corps Special Operations Capable Forces The United States Marine Corps have many reconnaissance elements that are valuable to a Marine Air Ground Task Force (MAGTF) by providing the force and component commanders [i …   Wikipedia

 • United States Marine Corps Force Reconnaissance — Not to be confused with Marine Division Reconnaissance. Main article: United States Marine Air Ground Task Force Reconnaissance Marine Force Reconnaissance The insignia of Force Recon …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”